Διαγενεακό Τραύμα

 

 

 

Τι είναι το τραύμα μεταξύ των γενεών

 

Το διαγενεακό τραύμα  συμβαίνει όταν ανεπιθύμητα συμβάντα ή εμπειρίες μεταβιβάζονται από τη μια γενιά στην άλλη, συχνά με άρρητους και βαθιά σύνθετους τρόπους. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA), το τραύμα μεταξύ των γενεών εκφράζεται όταν ο απόγονος κάποιου που βίωσε ένα τραυματικό γεγονός παρουσιάζει προκλητικές συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις που είναι παρόμοιες με τον πρόγονό του ή τον συγγενή του.

Ο αντίκτυπος του τραύματος μεταξύ των γενεών

Το τραύμα μεταξύ των γενεών μπορεί να επηρεάσει άτομα και οικογένειες με διαφορετικούς τρόπους, όπως  να φέρει κάποιες οικογένειες πιο κοντά συναισθηματικά ή σε άλλες περιπτώσεις να  προκαλέσει την απομάκρυνση των μελών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το τραύμα μεταξύ των γενεών μπορεί να επηρεάσει τις οικογένειες και τα μέλη, όπως:

Αποσύνδεση, άρνηση, διάσπαση, απόσταση, μειωμένη αυτοεκτίμηση (που προέρχεται από την ελαχιστοποίηση των εμπειριών ζωής του ίδιου του παιδιού σε σύγκριση με το τραύμα των γονιών),διαταραχή δεσμού ή συναισθηματική εμπλοκή , αποξένωση, παραμέληση, βία

Πώς επηρεάζονται τα μέλη μιας οικογένειας από το διαγενεακό τραύμα

Το τραύμα και το άγχος μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες για χρόνιο πόνο, ορισμένες ασθένειες, ψυχικές διαταραχές και  συμπεριφορές , όπως: ανησυχία, κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεασμός ,διαταραχές ύπνου, καρδιολογικές παθήσεις, διαταραχές χρήσης ουσιών, διαβήτης, βία, αίσθημα ντροπής, αυξημένη αίσθηση ευαλωτότητας και ανικανότητας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, υπερλειτουργία, διαταρακτικές σκέψεις, δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις και εξάρτηση στους άλλους, δυσκολία διαχείρισης θυμού, έντονο άγχος

Θεραπεία διαγενεακού  τραύματος

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η θεραπεία του τραύματος μεταξύ γενεών συχνά είναι διαφορετική για το κάθε άτομο. Όπως συμβαίνει με κάθε μορφή θεραπείας ή παρέμβασης, δεν υπάρχει ενιαίος δρόμος για τη θεραπεία τραύματος μεταξύ των γενεών . Η αναγνώριση  του τραύματος και από πού προέρχεται είναι ένα σημαντικό βήμα για την επεξεργασία του. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι  θεραπείας που είναι αποτελεσματικοί για την αντιμετώπιση του τραύματος.

 Αποευαισθητοποίηση μέσω οφθαλμικών κινήσεων (EMDR). Η μέθοδος EMDR είναι μία δομημένη θεραπευτική διαδικασία, η οποία  στοχεύει  στην επεξεργασία παρελθοντικών στρεσογόνων ή τραυματικών βιωμάτων-αναμνήσεων, τα οποία  οδήγησαν σε  μια πλειάδα από συμπτώματα και προβλήματα.   Η μέθοδος EMDR μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση νέων τρόπων σκέψης για το τραύμα εκτός από την επανεπεξεργασία τραυματικών γεγονότων.

 Ψυχοθεραπεία. Πρόσφατες έρευνες  δείχνουν ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της μεταβίβασης του τραύματος μεταξύ των γενεών, τόσο σε άτομα που το έχουν βιώσει όσο και στα παιδιά τους.

  Μοντέλο Εσωτερικών Συστημάτων Οικογένειας(IFS). Το συγκεκριμένο θεραπευτικό μοντέλο συνδέει τα  διαφορετικά μέρη της προσωπικότητάς  σε έναν ενιαίο «εαυτό». Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεραπείας, μπορεί να αναλυθεί το γενεόγραμμα της οικογένειας ή να γίνει μια οπτική αναπαράσταση της οικογενειακής δομής.

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας