Ατομική Συστημική ψυχοθεραπεία

Συστημικές θεραπείες

Τι είναι?

Οι συστημικές θεραπείες χρησιμοποιούν την έννοια της συστημικής θεραπείας που υποστηρίζει ότι κάθε μεμονωμένο άτομο αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου και πιο σύνθετου συστήματος. Σε ανθρώπινους όρους, το σύστημα μπορεί να είναι η οικογένεια, ο χώρος εργασίας, ένας οργανισμός και μία κοινότητα.

Η διαταραχή ενός μέρους του συστήματος μπορεί να επηρεάσει ή να διαταράξει την ισορροπία άλλων τμημάτων του δικτύου. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που βιώνει κατάθλιψη μπορεί να διαπιστώσει ότι αυτή διαταράσσει τις σχέσεις του με τους συγγενείς του, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις του με συναδέλφους και συγγενείς. Οι συστημικές θεραπείες δεν  αντιμετωπίζουν μεμονωμένα το πρόβλημα, άλλα μέσα στο γενικό πλαίσιο του συστήματος αναζητώντας λύσεις ωφελούν όλους.

Εκτός από την συνολική θεώρηση του συστήματος, οι θεραπείες αυτές επιχειρούν να εντοπίσουν τα βαθιά ριζωμένα μοτίβα και τάσεις. Η δυναμική πολλών οικογενειών, καθορίζεται από μια σειρά άγραφων κανόνων και ασυνείδητων συμπεριφορών. Όταν τα άτομα συνειδητοποιούν τους τρόπους αλληλεπίδρασης και επιρροής , αυτές οι θεραπείες τους βοηθούν να πραγματοποιήσουν θετικές αλλαγές προς όφελος της δυναμικής της ομάδας τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η παρουσία των μελών της οικογένειας ή του άλλου συντρόφου επιλέγεται ως θεραπεία εκλογής η ατομική συστημική θεραπεία. Η «παροντοποίηση του τρίτου μέλους», άτομα σημαντικά στο παρόν ή στο παρελθόν του ατόμου είναι μία κύρια διαδικασία που χαρακτηρίζει την ατομική συστημική ψυχοθεραπεία, μέσα από την οποία εκφράζονται οι εσωτερικές και οι εξωτερικές φωνές των σημαντικών άλλων, εισάγοντας  την συλλογικότητα μέσα στην συνεργασία με το άτομο

Οι Υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας