Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων (διαδικασιών) βοήθειας και υποστήριξης που πραγματοποιείται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίες επιτρέπουν στο άτομο να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του, να λαμβάνει αποφάσεις για σπουδές και για επαγγέλματα και να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του.

Στόχος του επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι να συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη και την ικανοποίηση που μπορεί να αντλήσει κάποιος από την εργασία του σε σχέση πάντα, με τις δεδομένες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες .

Στο «Κέντρο Θεραπείας Ζεύγους & Οικογένειας», εξειδικευμένοι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω στοχευμένων συνεδριών, συνεντεύξεων  και  τη χρήση των πλέον σύγχρονων και αναγνωρισμένων από την ευρωπαική  ακαδημαϊκή κοινότητα τεστ   , κινητοποιούν και ενεργοποιούν το άτομο ως προς την εκπαιδευτική και επαγγελματική του επιλογή.

Οι Υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας