Κλινική εποπτεία για επαγγελματίες και φοιτητές ψυχικής υγείας

Η εποπτεία αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή της συμβουλευτικής υποστήριξης που έχει σκοπό να διασφαλίσει τη βελτίωση του επαγγελματία ψυχικής υγείας. Πρόκειται για μία  διεργασία στην οποία ο εποπτευόμενος κατανοεί την φύση, τις προκλήσεις και τα ρίσκα της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, επεξεργάζεται και αξιολογεί σε τακτική βάση την κλινική του δουλειά,  εξερευνεί τις δυνατότητες του και τις ικανότητες του και ενισχύεται στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Η εποπτεία προστατεύει του εποπτευόμενους με τη συμμετοχή ενός αμερόληπτου τρίτου μέλους στην κλινική εργασία, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου σοβαρής παράλειψης και βοηθώντας τον ενδιαφερόμενο σύμβουλο να επεξεργαστεί τα δικά του συναισθήματα, τις σκέψεις, τη συμπεριφορά του και τη γενικότερη προσέγγιση προς τον πελάτη. H επίβλεψη αυτή είναι κομμάτι της εποπτικής διαδικασίας της συμβουλευτικής υποστήριξης και προαπαιτούμενο της Βρετανικής Ένωσης Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (BACP).

 Το Κέντρο Θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας παρέχει κλινική εποπτεία σε φοιτητές και επαγγελματίες ψυχικής στοχεύοντας στην βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εποπτευομένων και  την εξέλιξη των γνώσεων τους. Οποιοσδήποτε σύμβουλος ή ψυχοθεραπευτής ή κοινωνικός λειτουργός ανεξαρτήτως εμπειρίας, χρειάζεται εποπτεία. Θεωρούμε ότι το κλειδί της επιτυχίας στην κλινική σας εργασία είναι η καλή σχέση με τον επόπτη σας και παρέχουμε κλινική εποπτεία με επόπτες που διαθέτουν υψηλό θεωρητικό υπόβαθρο, επαγγελματική  κατάρτιση, πολυετή κλινική εμπειρία

Με βάση το δεοντολογικό πλαίσιο η καθοδήγηση και η πλαισίωση που παρέχεται στην εποπτική σχέση συμβάλει:

  • στην εκμάθηση λήψης ιστορικού και στην διαγνωστική εκτίμηση
  • στην υποστήριξη  των επαγγελματικών στόχων του εποπτευόμενου
  • στην εκμάθηση σχεδιασμού θεραπευτικού πλάνου και παρεμβάσεων
  • στην αξιολόγηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων
  • στην διαχείριση των θεραπευτικών προκλήσεων
  • δημιουργία και υποστήριξη της θεραπευτικής σχέσης
  • ανάπτυξη προσωπικού στυλ συμβούλου-ψυχοθεραπευτή
  • εκμάθηση του δεοντολογικού πλαισίου

Οι εποπτείες πραγματοποιούνται, είτε ατομικά είτε ομαδικά σε ευχάριστο χώρο ακολουθώντας την συνθετική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και παρέχοντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Συμπληρωματικά, η ομάδα μας διοργανώνει συστηματικά σεμινάρια και ομάδες εκπαιδευτικού περιεχομένου τα οποία είναι ανοιχτά προς όλους.

Οι Υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας