Γνωσιακή και συμπεριφορική θεραπεία (C.B.T.)

Η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία  βασίζεται στην πεποίθηση ότι η δυσφορία του ατόμου δεν προέρχεται από αυτά που του συμβαίνουν , αλλά από τον τρόπο που σκέπτεται  για αυτά και από το νόημα που προσδίδει  στις εμπειρίες του.

Αποτελεί ένα συγκεκριμένο είδος ψυχοθεραπείας που σε βοηθάει στη διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ των αρνητικών συναισθημάτων, των σκέψεων (γνωσιών) και της συμπεριφοράς. Η γνωσιακή και συμπεριφορική θεραπεία δείχνει στα άτομα ότι έχουν την δύναμη να αλλάξουν τρόπο σκέψης, καθώς και τρόπο αντίδρασης και συμπεριφοράς που είναι αποτέλεσμα αυτών των σκέψεων.

Οι Υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας