Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών

Βασιζόμενη στην έρευνα, η εκπαιδευτική ψυχολογία κατανοεί ότι η μαθησιακή διαδικασία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα και συγκεκριμένες διαταραχές της φυσιολογίας. Η κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με εκπαιδευτικές ανάγκες έχει συμβάλει στην αλλαγή της φιλοσοφίας και της πρακτικής που διέπει την αντιμετώπιση αυτών των παιδιών στο σχολικό και στον οικογενειακό πλαίσιο.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με  σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλα θέματα ψυχικής υγείας στα παιδιά όπως κοινωνικές και συναισθηματικές διαταραχές ή περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως ακατάλληλη διδασκαλία.

Κύριες μαθησιακές δυσκολίες συμφωνά με την ταξινόμηση του DSM-IV είναι:

  • Διαταραχή της ανάγνωσης
  • Διαταραχή των μαθηματικών
  • Διαταραχή της γραπτής έκφρασης
  • Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη άλλως

 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως βιώνουν έντονα την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου και οι καθημερινές τους εμπειρίες μπορεί να τα οδηγήσουν σε εκδηλώσεις θυμού, ανυπακοής και σταδιακά στην μείωση του κινήτρου τους για μάθηση καθώς επίσης και το επίπεδο της αυτοεκτίμησης του. Οι δυσκολίες αυτές εντείνονται σε μεγαλύτερο βαθμό όταν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες προχωράνε στο γυμνάσιο χωρίς να έχουν δεχθεί διάγνωση ή  υποστήριξη για τις μαθησιακές τους ανάγκες.

Το κέντρο μας παρέχει πλήρη διαγνωστική εκτίμηση παιδιών, εφήβων και ενήλικων από έμπειρους ψυχολόγους για θέματα μαθησιακών δυσκολιών η οποία περιλαμβάνει: την λήψη εκπαιδευτικού ιστορικού, την αξιολόγηση μαθησιακών δυσχερειών (άτυπες μαθησιακές δοκιμασίες και σταθμισμένα τεστ -ερωτηματολόγια), την εκτίμηση της νοητικής λειτουργίας και ψυχοσυναισθηματικής ωριμότητας του ατόμου. Η διάγνωση δεν περιλαμβάνει μόνο την τυπική περιγραφή της κατάστασης, αλλά αφορά την πλήρη ενημέρωση και συμβουλευτική των γονέων και τον θεραπευτικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.

Οι Υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας