Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία με παιδιά και εφήβους μέσω δημιουργικών τεχνικών

Στο Κέντρο Θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας εφαρμόζεται ως θεραπεία εκλογή σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων,  μια εξειδικευμένη και καινότομο μορφή συστημικής θεραπείας σε οικογένειες με παιδιά και εφήβους μέσω της χρήσης δημιουργικών τεχνικών έκφρασης.

Τα παιδιά αποτελούν έναν συναισθηματικό πυρήνα για τις οικογένειες του, όπου συχνά η οπτική τους μπορεί να παραβλέπεται κατά την διαδικασία της οικογενειακής θεραπείας.Οι δημιουργικές δραστηριότητες αποτελούν δομημένες παρεμβάσεις υπό την μορφή δημιουργικών τεχνικών έκφρασης μέσω του παιχνιδιού (play therapy), της τέχνης (art therapy), της άμμο θεραπείας (sand tray therapy), του ψυχοδράματος (psychodrama), της θεραπείας μέσω της φωτογραφίας (Photo Therapy Techniques) (Lowenstein L.,2010 Creative Family Therapy Techniques, Play, Art, and Expressive  Activities to Engage Children in Family Sessions).

Στο Κέντρο Θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας  κατά την αρχική φάση της θεραπείας παρέχονται εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των δυσκολιών που τα παιδιά( 8 ετών- 11 ετών) εντοπίζουν στις οικογένειες τους. Μέσω των δημιουργικών τεχνικών έκφρασης τα παιδιά διευκολύνονται στο να εκφράσουν το συναίσθημα τους με έναν άμεσο και φυσικό τρόπο, να μετασχηματίσουν τη δημιουργική ενέργεια σε μία θεραπευτική δύναμη και να εκφράσουν  τα προβλήματα τους και τις συγκρούσεις τους (Malchiodi, C.A. (2005) Expressive therapies, New York, Guilford).

Η εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής και δέσμευσης των παιδιών στην οικογενειακή θεραπεία  παρέχει:

  • Μία ακριβή εκτίμηση των δυναμικών και των προτύπων αλληλεπίδρασης κατά  τη διαγνωστική αξιολόγηση της οικογένειας
  • Συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της θεραπείας της
  • Συμβάλει στην επίτευξη συνοχής και συνεκτικότητας ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας

Οι Υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας