Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η Ψυχοθεραπεία?

Ψυχοθεραπεία είναι μορφή θεραπείας των ψυχικών διαταραχών, στην οποία  o  ψυχολόγος εγκαθιστά μια συμφωνία συνεργασίας με τον θεραπευομενο και μέσω μια καθορισμένης θεραπευτικής επικοινωνίας-λεκτικής και μη λεκτικής-επιχειρεί να ανακουφίσει την ψυχική διαταραχή, να αντιστρέψει ή να μεταβάλει τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά και να ενθαρρύνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Η αντανάκλαση μιας επιτυχημένης ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας, όπου συνήθως αναφερόμαστε σε μια μακροχρόνια διαδικασία που στοχεύει σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, απευθύνεται είτε στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, είτε στην μεταβολή της προσωπικότητας με απώτερο σκοπό η καλύτερη λειτουργικότητα του ατόμου στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην εργασία και η ευχάριστη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Η ανθρώπινη σχέση και η ανθρώπινη επικοινωνία είναι η βάση της ψυχοθεραπείας

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μία θεραπεία επιλογής για την αντιμετώπιση αρκετών ζητημάτων ψυχικής υγείας. Το Κέντρο Θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας προσφέρει εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία σε θέματα ψυχικής υγείας, όπως:

  • Κατάθλιψη
  • Άγχος-Φοβίες-Κρίσεις Πανικού
  • Τραύμα-Μετατραυματικό στρες(PTSD)
  • Διπολική διαταραχή
  • Διαταραχή ελλειματικής προσοχής/Υπερκινητικότητα(ADHD)
  • Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή(OCD)
  • Διαταραχή αυτιστικού φάσματος(ASD)

Κατά την διάρκεια των συνεδριών,  ο ψυχολόγος μπορεί να πραγματοποιήσει ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να επεξεργαστείτε τα συναισθήματα σας, τις σκέψεις σας, την συμπεριφορά σας ή να σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε μια κατάσταση βάση μια διαφορετικής οπτικής.

Στους επιμέρους στόχους συμπεριλαμβάνονται η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και προβλημάτων, η θεραπεία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, η βελτίωση ψυχολογικών δεξιοτήτων, η αυτογνωσία, η εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η αλλαγή του τρόπου επεξεργασίας και ερμηνείας των εμπειριών, η αποκόμιση περισσότερης ικανοποίησης από την ζωή και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ή βελτίωση επιθυμεί το άτομο

Είδη Ψυχοθεραπείας που εφαρμόζονται στον χώρο μας

Για κάθε προσέγγιση της ψυχολογίας, υπάρχουν και οι αντίστοιχοι τύποι θεραπείας. Προκειμένου να αποκατασταθεί η  ψυχική ισορροπία του ατόμου είναι βασικό να χρησιμοποιηθεί η θεραπεία που είναι κατάλληλη για την δική σου εμπειρία διαταραχής.

Το Κέντρο Θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας Βούλας εφαρμόζει εξατομικευμένες ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την Γνωσιο-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία(CBT), την Συστημική ψυχοθεραπεία,  την Τραυματοθεραπεία (EMDR)και την μέθοδο Mindfulness.

Οι Υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας