Συμβουλευτική On-line

Η Συμβουλευτική On-line ή Διαδικτυακή Συμβουλευτική μέσω εξ’αποστάσεως συνεδρίας,  αναφέρεται στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω διαδικτύου (chat ή μέσω βίντεο-συσκέψεων όπως skype, viber).

Πρόκειται για έναν νέο τρόπο προκειμένου να έρθει ο ενδιαφερόμενος σε επαφή με έναν ειδικό ψυχικής υγείας και να δουλέψει ζητήματα που τον απασχολούν και αδυναμίες που εντοπίζει.  Οι λόγοι που ωθούν τους θεραπευόμενους στην επιλογή διαδικτυακής συνεδρίας είναι το επιβαρυμένο τους πρόγραμμα, οι ενδεχόμενες δυσκολίες στην μετακίνηση, η αγοραφοβία και ο φόβος στιγματισμού ειδικά σε μικρές επαρχιακές πόλεις. Επιπλέον, η  Συμβουλευτική Online απευθύνεται σε ανθρώπους που περιστασιακά ή και μόνιμα έχουν εγκατασταθεί στο εξωτερικό και επιθυμούν της συνεργασία με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, με κοινό πολιτισμικό και γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας.

Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική μπορεί να αφορά σε σύντομη πληροφόρηση ή να παρέχεται σε σταθερή μεσοπρόθεσμη βάση. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια εμπιστευτική και άνετη διαδικασία ανάμεσα στον ειδικό ψυχικής υγείας και τον θεραπευόμενο, με στόχο να ενημερωθεί κατάλληλα το άτομο για το πρόβλημα του και να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του.

Το Κέντρο Θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας διαθέτει εξειδικευμένους  και έμπειρους ειδικούς ψυχικής υγείας στην Οn-Line Συμβουλευτική, όπου σε συνεργασία ορίζουν το θεραπευτικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να είναι αμοιβαία συμφωνημένο και σαφώς διατυπωμένο.Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών Διαδικτυακής Συμβουλευτικής διέπεται από τις αρχές της International Society for Mental Health On Line (ISMHO) και της American Psychological Association(APA).

Οι Υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας