Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία αποτελούν συστηματικές προσεγγίσεις και διαδικασίες , που στηρίζονται  στην έρευνα με σκοπό να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει και να διερευνήσει πληρέστερα τα θέματα του, να ανακουφιστεί από έντονα αρνητικά συναισθήματα και να αναπτύξει τρόπους επίλυσης.  Επίσης υποστηρίζουν την ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου και την εξέλιξη του.

Τι είναι η συμβουλευτική?

Συμβουλευτική ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με την προώθηση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου και στοχεύει, όχι στο να αλλάξει το άτομο, αλλά να το βοηθήσει να χρησιμοποιήσει τα εφόδια  που διαθέτει για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα στη ζωή του, να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά στο περιβάλλον τους και να επιτύχει την μεγαλύτερη δυνατή εξέλιξη των προσωπικών τους ψυχικών εφεδρειών.

Η συμβουλευτική εστιάζει περισσότερο για τα αποτελέσματα των ενεργειών των ανθρώπων στην καθημερινή του ζωή( εκπαιδευτικά επιτεύγματα, επαγγελματική προσαρμογή, αρμονικές οικογενειακές σχέσεις). Αποσκοπεί σε μία συνεργασία με το άτομο στο να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους που το ίδιο έχει επιλέξει και στο να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα.

Το Κέντρο Θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας εξειδικεύεται στην συστημική και γνωσιακή συμβουλευτική στα πεδία της συμβουλευτικής γονέων, επαγγελματικής συμβουλευτικής, της συμβουλευτικής γάμου, σχολικής προσαρμογής και προσωπικής ανάπτυξης.

Οι Υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας